Lập Trình Robot Forex

Với mục đích hỗ trợ tốt nhất cho những người giao dịch

Ưu Điểm

– Indicator được cài lên những biểu đồ cần đồng bộ
– Người dùng thay đổi cặp tiền giao dịch trên 1 biểu đồ lập tức các biểu đồ khác được cài indicator cũng thay đổi thành cặp tiền bạn vừa chọn.
 

Lưu ý

– Indicator được cài lên những biểu đồ cần đồng bộ
– Người dùng thay đổi cặp tiền giao dịch trên 1 biểu đồ lập tức các biểu đồ khác được cài indicator cũng thay đổi thành cặp tiền bạn vừa chọn.
 

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

BƯỚC 1: ĐẶT YÊU CẦU
Khách hàng thực hiện:

BƯỚC 2: BÁO GIÁ CHI PHÍ
Chúng tôi tiến hành

  • Phân tích khối lượng công việc
  • Báo giá chi phí và tiến độ dự kiến
BƯỚC 3: XÁC NHẬN YÊU CẦU
Bên yêu cầu

  • Xác nhận báo giá và tiến độ thực hiện.
  • Thanh toán 50% chi phí
BƯỚC 4: LẬP TRÌNH VÀ CHẠY THỬ
Chúng tôi tiến hành lập trình

  • Cung cấp bản chạy thử nghiệm
  • Hướng dẫn cài đặt và hướng dẫn sử dụng
BƯỚC 5: NGHIỆM THU SẢN PHẨM
Sau thời gian chạy thử nghiệm và hiệu chỉnh theo yêu cầu, khách hàng

  • Xác nhận nghiệm thu sản phẩm
  • Thanh toán 50% chi phí còn lại

MetaTrader 4 (MT4)

Tải toàn bộ công cụ hỗ trợ cho MT4 tại đây

MetaTrader 5 (MT5)

Tải toàn bộ công cụ hỗ trợ cho MT5

Sẵn sàng để bắt đầu?