Thăm dò dư luận

Bạn quan tâm đến mục nào nhất

  Dịch vụ

  Robot

  Kiến thức

 

Chiền thuật phức tạp Bạn cần biết
System phức tạp #1: Đa điều kiện

 

 • Cặp tiền : bất kỳ
 • Khung thời gian : 1 giờ + 30 phút + 5 phút
 • Công cụ : EMA, 21 EMA, 50 EMA, Bollinger Band (20, 2).

 

Nguyên tắc mở giao dịch :

Trên đồ thị 5 phút, đối với xu hướng lên, kiểm tra :

 • Nếu 14 EMA nằm trên 21 EMA thì kiểm tra tiếp
 • Nếu 14 EMA và 21 EMA đều nằm trên 50 EMA thì kiểm tra tiếp
 • Nếu 50 EMA nằm trong đường Bollinger Band thì tiếp tục

 

Chuyển sang đồ thị 30 phút và kiểm tra :

 • Nếu candle có giá đóng bên trên giá mở và nằm trên đường 14 EMA hoặc 21 EMA, lại kiểm tra giống như trên 1 lần nữa :
 • Nếu 14 EMA nằm trên 21 EMA thì kiểm tra tiếp
 • Nếu 14 EMA và 21 EMA đều nằm trên 50 EMA thì kiểm tra tiếp
 • Nếu 50 EMA nằm trong đường Bollinger Band thì
 • => mở giao dịch "Long" hoặc tiếp tục kiểm tra đồ thị 1 giờ với cùng điều kiện của đồ thị 30 phút và sau đó thực hiện "Long".
 • Nếu có 1 điều kiện không thỏa thì không thực hiện giao dịch.

 

Ngược lại, đối với xu hướng xuống, trên đồ thị 5 phút kiểm tra :

 • Nếu 14 EMA nằm dưới 21 EMA thì kiểm tra tiếp
 • Nếu 14 EMA và 21 EMA đều nằm dưới 50 EMA thì kiểm tra tiếp
 • Nếu 50 EMA nằm trong đường Bollinger Band thì tiếp tục

 

Chuyển sang đồ thị 30 phút và kiểm tra :

 • Nếu candle có giá đóng bên dưới giá mở và chạm đường 14 EMA hoặc 21 EMA, lại kiểm tra giống như trên 1 lần nữa :
 • Nếu 14 EMA nằm dưới 21 EMA thì kiểm tra tiếp
 • Nếu 14 EMA và 21 EMA đều nằm dưới 50 EMA thì kiểm tra tiếp
 • Nếu 50 EMA nằm trong đường Bollinger Band thì
 • => mở giao dịch "Short" hoặc tiếp tục kiểm tra đồ thị 1 giờ với cùng điều kiện của đồ thị 30 phút và sau đó thực hiện "Short" trên đồ thị 5 phút.
 • Nếu có 1 điều kiện không thỏa thì không thực hiện giao dịch.

 

Nguyên tắc đóng giao dịch : đóng giao dịch khi một điều kiện không còn thỏa hoặc khi đạt đến mức lợi nhuận mà bạn mong muốn.

 

Số lượt đọc: 2031 - Cập nhật lần cuối: 25/09/2011 20:44

Share |
Nhấn vào đây để tham gia bình luận

     

Các tin khác

Hỗ trợ trực tuyến
Tại sao bạn lựa chọn chúng tôi ?

Công nghệ tiên phong, Dịch vụ chuyên nghiệp, Đầu tư hiệu quả.

 

Chúng tôi đem đến nhà Đầu tư một phương thức giao dịch hiện đại.

 

Giao dịch tài chính tự động bằng ROBOT.

Ưu điểm của giao dịch bằng robot

1. Hoàn toàn tự động, liên tục 24h/ 5ngày.

2. Xử lý tín hiệu nhanh và chính xác.

3. Giao dịch cùng lúc hàng loạt cặp tiền tệ.

4. Phân tích đồng thời nhiều chỉ số kỹ thuật.

5. Quản lý rủi ro trên từng lệnh.

6. Không bị cảm xúc chi phối.