Robot Copy Giao Dịch Forex

  • Sao chép lệnh tài khoản dạng (N Master -> N Slaver).
  • Điều chỉnh Lot-size tùy biến theo hệ số.
  • Sao chép mọi loại lệnh kể cả khác sàn giao dịch.
  • Sao chép tất cả các mã chỉ với một robot.
  • Có thể đảo chiều lệnh so với tài khoản gốc.