LẬP TRÌNH ROBOT GIAO DỊCH

Post Views: 1.706 CÁC BƯỚC LẬP TRÌNH ROBOT FOREX Ví dụ điền mẫu lập trình Robot giao dịch forex Nếu mô tả của bạn đính kèm file Indicator nằm ngoài các Indicator có sẵn trên MT4 hoặc MT5 Tùy chọn code robot với MT4, MT5, Telegram Thông tin người điền mẫu lập trình Tên...

Thông tin chuyển khoản

Post Views: 65 [table id=1 /] Ghi rõ nội dung chuyển khoản theo cấu trúc:  Tên, Số di động, Email, Dịch vụ thanh toán Ví dụ: Ta Hai Hung, 091xxxxxxxx, tahaihun1992@gmail.com, TT phí thuê robot  [table id=3...