• Version
 • Download 38
 • File Size 41.68 KB
 • File Count 1
 • Create Date 10 Tháng Sáu, 2023
 • Last Updated 9 Tháng Tám, 2023
Input Ý nghĩa Tip sử dụng
Line_Size Kích thước của đường V-line đánh dấu mốc ra tin - Di chuột vào đường này sẽ thấy hiển thị các thông tin liên quan đến tin tức
Currency_Match_Symbol Bật hoặc tắt chế độ tương thích của Currency với cặp tiền của biểu đồ - True: Chỉ hiển thị những Currency có có liên quan đến cặp tiền của biểu đồ cài robot
- False: Hiển thị tất cả các Currency kể cả không liên quan đến cặp tiền của biểu đồ cài robot
Before_News_Minute Thời điểm kiểm tra trước khi ra tin (tính theo phút)
- Tin ra lúc 10:00 bạn set Before_News_Minute =30 và After_News_Minute=30. Như vậy sẽ có 2 mốc thời gian trước tin 9:30 và sau tin 10:30.
After_News_Minute Thời điểm sau khi ra tin (tính theo phút)
Alert_active Bật hoặc tắt thông báo trên MT4
SendNotification_Active Bật hoặc tắt thông báo về MT4 ID trên điện thoại
Stop_AutoTrading Bật hoặc tắt chế độ tắt AutoTrading khi có tin ra - Stop_AutoTrading=true. Thời điểm 9:30 robot sẽ thực hiện tắt AutoTrading và bật lại vào thời điểm 10:30
Close_Order_Type Bật tắt và lựa chọn kiểu đóng lệnh trước khi tin ra

- Thời điểm 9:30 trước khi tin ra 30 phút robot sẽ thực hiện đóng lệnh nếu chế độ này được kích hoạt
- Close_All_Symbol: Đóng toàn bộ lệnh | Close_Symbol: Chỉ đóng lệnh của căp tiền đang cài robot
- Close_Currency: Chỉ đóng lệnh liên quan đến Currency (Ví dụ USD thì chỉ đóng những cặp tiền của USD như EURUSD,GBPUSD,USDJPY ...)
- Ngoài ra khi đóng lệnh robot sẽ lọc tiếp theo các chế độ Close_Order_Market và Close_Order_Pending
Close_Order_Market Bật tắt lựa chọn đóng lệnh thị trường (BUY SELL)
Close_Order_Pending Bật tắt lựa chọn đóng lệnh chờ(LIMIT/STOP)
Show_Calendar_High Bật tắt hiển thị tín hiệu mạnh - Việc bật tắt hiển thị này cũng liên quan đến việc cảnh báo và thức hiện đóng lệnh cũng như tắt AutoTrading
Line_Color_High Màu của tín hiệu mạnh
Show_Calendar_Medium Bật tắt hiển thị tín hiệu trung bình - Việc bật tắt hiển thị này cũng liên quan đến việc cảnh báo và thức hiện đóng lệnh cũng như tắt AutoTrading
Line_Color_Medium Màu của tín hiệu trung bình
Show_Calendar_Low Bật tắt hiển thị tín hiệu yếu - Việc bật tắt hiển thị này cũng liên quan đến việc cảnh báo và thức hiện đóng lệnh cũng như tắt AutoTrading
Line_Color_Low Màu của tín hiệu yếu

 

Những chức năng có hỗ trợ trong bot
- Đóng lệnh khi ra tin
- Bật tắt AutoTrading khi ra tin
- Thống báo MT4 PC
- Thông báo MT4 Id
- Thông báo Telegram (Đang cập nhật)

 

Cảnh báo an toàn

 1. Chúng tôi không chịu bất cứ rủi ro hoặc thiệt hại kinh tế nào, cũng như bất cứ phiền toái nào khác có thể xảy ra khi sử dụng Robot này.
 2. Bằng việc quyết định sử dụng Robot chức năng này, Nhà đầu tư đã đảm bảo đã hiểu rõ và tự chịu trách nhiệm đối với những rủi ro tiềm ẩn của thị trường và các rủi ro khác có thể gặp phải khi sử dụng Robot.
 3. Chúng tôi khuyến cáo Nhà đầu tư:
  • Phải đảm bảo đã hiểu rõ công dụng, ý nghĩaquy định về đặt giá trị cho từng tham số của Robot.
  • Nên thực hành thành thạo Robot trên tài khoản Demo trước khi sử dụng Robot trên tài khoản giao dịch thật.

CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG!


Download